Odlade du eller dina föräldrar sockerbetor under åren 1999-2000?

I så fall kan ni ansöka om återbetalning av produktionsavgifter för socker. Mavi skickar information och blanketter till de berörda odlarna inom de närmaste veckorna. Men eftersom det är fråga om mycket gamla uppgifter gäller det att själv vara aktiv om ni odlat sockerbetor åren 1999-2000 och inte får blanketterna hemskickade.

 

Ersättningen skall sökas senast 25.5. 2018 direkt av Mavi. Betalningarna erläggs till de personer som har sålt sockerbeta. Återbetalningarna är personliga, inte gårdsspecifika. Om till exempel överlåtaren har odlat sockerbetor år 1999, och efter det övertagaren, betalas 1999 års återbetalningar till överlåtaren och 2000 års återbetalningar till övertagaren. Båda två ska därför fylla i en egen blankett och skicka den till Landsbygdsverket.

 

Berättigade till återbetalning är de aktörer (inklusive delägare i dödsbon och lantbrukssammanslutningar) som har sålt sockerbetor till sockerindustrin av 1999 års skörd och/eller som sålt B-sockerbeta till sockerindustrin av 2000 års skörd. I Finland finns det sammanlagt cirka 3000 aktörer som har rätt till återbetalning. Beloppet som återbetalas till säljare av sockerbetor uppgår i Finland till sammanlagt cirka 400 000 euro, – i medeltal ger detta drygt 130 €/odlare men ersättningen varierar ju i förhållande till såld mängd! Återbetalningarna görs hösten 2018.

 

Denna sida är uppdaterad den 2.5.2018 av Jan Grönholm, NSL