Ogräsbekämpningen i oljeväxterna börjar vara aktuell också i senare sådda fält:

Utvecklingen också i oljeväxtfält som såtts senare är snabb med 30 graders dagar. På många platser har plantorna nu också i dessa fält 2 – 4 ”riktiga” blad vilket gör att tidpunkten för ogräsbekämpning i ANDRA ÄN Clearfieldsorter är inne!   Clearfieldsorter kan ogräsbekämpas med ”sina medel”, dvs. Clamox och Cleravo, ända fram till 8-bladstadiet.

Eventuell bekämpning av tistel och/eller kvickrot skall göras före oljeväxtbeståndet sluter sig och börjar skjuta upp stänglar som täcker ogräsen under sig! Kvickroten i de tidigare sådda bestånden bildar nu nya sidorötter.

Denna sida är uppdaterad den 21.6.2021 av Jan Grönholm, NSL