Ojämnt falla ödets lotter, – eller rättare sagt regnets droppar! Det är nu mycket stora skillnader mellan Sällskapets västra och östra områden, – alla har inte fått njuta av denna vårs lätt redande och fina bruk!

Eftersom sådden, – ja tom. starten på sådden, i år dragit ut på tiden så har vi nu ovanligt stora skillnader i läget med vårsådden mellan de västra och de östra delarna av Nyland. I de mest västra delarna var/blev vårsådden mycket långt avslutad vid Valborgshelgen medan det pga. avbrytande och, under det senaste veckoslutet fallna, lamslående regn i östra Nyland nu är helt stopp på sådden!

Pga. det ostadiga vädret har många, också stora gårdar, inte alls påbörjat vårsådden i östra Nyland. I västra Nyland föll det under veckoslutet från < 5 mm till ca 15 mm medan det t.ex. i Sibbo föll kring 20 mm för att sedan öka till ca 35 mm i Borgå och upp till 50 mm i Hommansby och Tessjö. Detta har lett till att många åar i östra Nyland nu svämmar över bredderna och åkrarna intill ligger under vatten.

Det här är mycket illa för lerjordarna och redan sådda fält kommer att drabbas av mer eller mindre svår skorpa när det börjar torka upp, – följ med läget!

 

Denna sida är uppdaterad den 13.5. 2019 av Jan Grönholm, NSL