Ojämnt faller ödets lotter eller i år rättare sagt regnets droppar! Under vecka 20, alltså 11.5. – 17.5. har det åtminstone på vissa håll i västra Nyland fallit över 50 mm regn, snö och hagel med sjöar på åkrarna som följd!

Eftersom det på Sällskapets område under vecka 20 lokalt i väster fallit t.o.m. över 50 mm regn så finns det en väl grundad oro för hur de senare sådda fälten skall klara sig, – för att inte tala om hur de ännu osådda fälten skall torka upp! På en del håll, där man kunde så tidigt, ser dock broddarna ännu helt lovande ut.

Redan det att sådden följs av en kall och regnig period med utdragen groning och uppkomst gör att fältgrobarheten ofta sjunker klart från den i hem/laboratorieförhållanden uppnådda pappers- eller krukgrobarheten! Risken är stor för att bl.a. Fusarium-angrepp i svårare fältförhållanden klart sänker grobarheten speciellt om obetat eller ojämnt betat utsäde använts.

Sedan tillkommer ju den klara risken för svår skorpbildning på senare sådda fält. Riskerna är störst på plana ler- och mjäljordar med lägre mullhalt, på tillpackade vändtegar och på skiften som såddes just före regnen med milt våld! Ta skorpbildningen på allvar och börja planera skorpbrytningen redan nu! Mest hotande blir läget om ösregnen följs av värmebölja kombinerad med blåst.

Spannmål tål i allmänhet en skorpbrytande harvning bra även om en del uppkomna blad slits av. Om spannmålsgroddarna som är under jorden börjar färgas gula och får ett vridet växtsätt är det bråttom med skorpbrytningen! Vänta tills marken torkat lämpligt, ställ in ett harvningsdjup på 2-3 cm (enligt sådjup), knip fast i ratten, se framåt och kör.

Grödor s.s. oljeväxter, bönor och ärt tål däremot inte avslitandet av plantor varför en eventuell skorpbrytning på dylika fält bör prövas att utföras med mildare verktyg s.s. vält.

Grödor på de värst ihop slammade fälten kan kräva omsådd. Tänk också på att ett fält som är tillslammat ända upp till ytan torkar ut mycket snabbare och djupare än ett fält vars yta täcks av lösharvad jord. Den lösharvade jorden bryter den skadliga kapillära stigningen av den för växterna livsviktiga fukten under kommande veckor!!

Utdragen groning i svala förhållanden brukar lätt också föra med sig problem med oljeväxternas insektskydd. Om uppkomsten är långsam späds betningsmedlets skydd mot bl.a. loppgnag ut och det gäller därför att vara extra påpasslig vid oljeväxternas uppkomst. Om åkern dessutom slammats till brukar tillväxten vara långsam, åtminstone till att börja med, vilket gör att loppornas gnag kan döda plantorna snabbt speciellt om vädret blir varmt.

Denna sida är uppdaterad den 18.5.2020 av Jan Grönholm, NSL