Ojämnt mognande grödor ger ofta ytterligare försening av skörden.

Den svala inledningen på årets växtperiod gav ypperliga chanser för grödorna att bestocka sig väl. Det var en räddning för bl.a. många höstsädsbestånd vilka annars förblivit väldigt glesa.

Medaljen har dock alltid en baksida och så också i år! Många fält som nu efterhand borde mogna och gulna jämnt har istället ett oroande inslag av grönfärgning.

Om man ger sig in i och kollar dylika fält noga kan man ofta se att huvudskottets strå och ax nog mognar tacknämligt bra men att sidoskotten och deras ax ligger långt efter i utveckling och ännu är oroande gröna. Det svala vädret i början av växtsäsongen gav nog möjligheter för sidoskotten att starta igång men det fortsättningsvis svala vädret har inte drivit på och fått dem att mogna i ”rätt” takt.

Det gäller att hålla huvudet kallt och inte för tidigt börja tröska bestånd som ser ut som ”Fazers Blandade”. T.ex. genom att ta fuktprov för hand från åkern före tröskningen minskar man riskerna för obehagliga överraskningar!

 

Denna sida är uppdaterad den 14.8.2017 av Jan Grönholm, NSL