Oljeväxtfälten som såtts senare lider svårt av insektangreppen i nu rådande förhållanden med torka och hetta och därmed uslig tillväxt.

Om inte dina oljeväxtfät redan blommar så gäller det att minst dagligen följa med förekomsten av skadedjur i fälten, – det heta vädret sätter verkligen fart på skadedjuren samtidigt som tillväxten är svag.

Vid svag tillväxt kan jordlopporna i varmt väder äta upp lika mycket som sent sådda oljeväxtbestånd växer till, – följ noga med läget!

Senare sådda oljeväxtbestånd bildar nu knoppar, följ där med förekomsten av rapsbaggar dagligen!

Ofta har större fält dessutom en ojämn utveckling vilket, som jag tidigare sagt, kan fordra upprepad delbehandling av fälten.

 

Denna sida är uppdaterad den 25.6. 2020 av Jan Grönholm, NSL