Oljeväxtodlarens minneslista just nu:

Så länge som oljeväxterna bara har 2 – 4 riktiga blad är de känsliga för jordloppornas gnag. Många sent sådda, eller med skorpa kämpande, oljeväxtfält är ännu i detta skede.

Bekämpningströskeln för loppor uppgår till max en loppa/planta eller max fem gnag per planta. En ny svensk bekämpningströskel går vid max 10 %:s skada av bladytan.

 

Tidigare sådda oljeväxtfält bildar nu knoppar och då gäller det att hålla koll på rapsbaggarna. Bekämpningströskel för rapsbaggarna i tidigt knoppstadium är 0,5-1 bagge per planta men stiger då plantorna går mot blomning till 2-3 st per planta.

 

Hittills har det bara lokalt hittats kålmalar i oljeväxtfält men det gäller att följa med förekomsten av dessa speciellt efter sydliga-sydvästliga vindar! Kålmalarna är en dryg centimeter långa, små, beige fjärilar med bruna teckningar som då de landar rullar ihop sina vingar till ett ”rör” med några mm:s diameter. När man närmar sig dem flyger de oftast bara en-ett par meter framåt för att sedan igen landa på växtligheten.

 

Utvecklingen också i oljeväxtfält som såtts senare är snabb med > 25 graders dagar. På många platser har plantorna nu också i dessa fält 2 – 4 ”riktiga” blad vilket gör att tidpunkten för ogräsbekämpning i ANDRA ÄN Clearfieldsorter är inne!   Clearfieldsorter kan ogräsbekämpas med ”sina medel”, dvs. Clamox och Cleravo, ända fram till 8-bladstadiet.

 

Ett problem som förekommer vanligare i år än vanligt är att utvecklingsskedet varierar stort på ett och samma fält. Det kan därför krävas att större fält måste bekämpas i flera omgångar för att hålla sig till lämpligt utvecklingsskede.

Denna sida är uppdaterad den 15.6.2020 av Jan Grönholm, NSL