Om det kalla vädret och snöfallen fortsätter ännu en till två veckor så kan behov av att ändra odlingsplanen uppstå, -se då upp med följande:

I första hand kan man ju försöka byta till tidigare sorter, till rybs istället för raps och i allmänhet sänka N-givan vid sådd, – om vädret blir varmt och fint kan man i så fall komplettera N-givan senare.

Om sådatum passerar den 25.5 får man börja fundera över huruvida de planerade odlingsväxterna hinner mogna ordentligt, – sommarvädret bör då inte vara ovanligt svalt! Detta kan medföra ändringar i odlingsplanen men det gäller att komma ihåg följande viktiga gränser som vi måste hålla oss till!

Kom ihåg diversifieringskraven där gårdar med 10-30 ha, för att få förgröningsstöd, måste odla minst två grödor varav huvudgrödan max 75 % av åkerarealen. Gårdar med över 30 ha måste ha minst tre grödor varav huvudgrödan max 75 % och de två största tillsammans max 95 % av åkerarealen!

Kom också ihåg att inte minska på den för förgröningsstödet obligatoriska EFA-Arealen! (Ekologisk FokusAreal) Håll MINST drygt 5 % trädor eller drygt 7,15 % kvävefixerande grödor.

Var också noggrann med att inte överstiga Kompensationsersättningens maximala 25 % som omfattar Träda + NVÅvall och också Skyddszonerna. Trädan behöver man ju alla år för förgröningen, en NVÅvall binder en för två år och skyddszonen för sammanlagt fem år så det är inte så lätt att ändra på dessa i nästa år för att undvika avdrag i Kompensationsersättningen!

 
Denna sida är uppdaterad den 11.5.2017 av Jan Grönholm, NSL.