Om du ännu inte gjort det så kom ihåg att åtminstone nu efterhand göra skiftesvisa anteckningar för grödorna, – så länge man ännu kommer ihåg…

Kom ihåg att efterhand göra de skiftesvisa anteckningar som reglerna för miljöstödet förutsätter så länge som bekämpningarna är i färskt minne! För bekämpningarnas del antecknas bekämpningsdatum, preparat med EXAKT rätt namn och bruksmängd.

Notera att enligt de allmänna principerna för Integrerat Växtskydd, IPM-odling så skall man också göra anteckningar om orsakerna till bekämpningar och uppföljningen av effekterna av dessa för att motivera användningen av kemisk bekämpning! Anteckna t.ex. de tre vanligaste ogräsen och förekomsten av skadedjur i förhållande till rådande bekämpningströsklar.

För att ha nytta av anteckningarna vid planerandet av nästa års odling lönar det sig att anteckna också bl.a. förekomsten av eventuella svampsjukdomsangrepp, rotogräs och flyghavre.

KOM IHÅG ATT REDOGÖRA FÖR BEKÄMPNINGEN BÅDE PÅ OCH YTTER OM EVENTUELLA GRUNDVATTENOMRÅDEN!!

 

Denna sida är uppdaterad den 12.9. 2018 av Jan Grönholm, NSL