Om du inte ännu fått allting sått:

Jord- och Skogsbruksministeriet har först idag kommit ut med tilläggsinformation hur vi jordbrukare skall bete oss i de svåra såddförhållandena!

 

  1. Om du ännu tycker att det lönar sig att fortsätta att så efter den 30.6. så är det möjligt men då skall du snarast möjligt anmäla detta jämte beskrivande dokument, samt orsaken (oöverstigligt hinder) till ortens landsbygdsmyndighet. Anmälan skall lämnas in senast den 21.7.!

 

  1. Om du inte mera finner det vettigt att fortsätta att försöka så skall du likaledes anmäla detta som ovan! Myndigheterna avgör om det finns laglig grund för att lämna osått och sålunda avgörs det om den osådda arealen är stödberättigad.

 

  1. Om du själv anser att den osådda arealen är rätt liten och obetydlig skall du genast annullera stöden för den osådda arealen.

 

Denna sida är uppdaterad den 30.6.2015 av Jan Grönholm, NSL