Om du inte får allting tröskat:

Om regnen fortsätter och det går så illa att en del av grödorna blir otröskade gäller det att göra en skördeskadeanmälan till kommunens landsbygdsmyndighetermed blankett 118 för att säkerställa erhållandet av stöden!

Rätten till stöden kvarstår efter att myndigheterna konstaterat att stödvillkoren inte kan uppfyllas pga. oöverstigligt hinder eller avvikande förhållanden. OBS! Ett otröskat bestånd får förstöras först efter att myndigheterna gjort en skördeskadevärdering!

Skördeskadeanmälan skall göras även om man inte tänker söka skördeskadeersättning och också om man inte lyckas slå en vall med slåttertvång inom augusti månad!

Om ingen skördeskadeanmälan gjorts före myndigheterna meddelar om en kommande gårdsövervakning blir det problem!

Denna sida är uppdaterad den 29.8.2014 av Jan Grönholm, NSL