Övergödslingen av speciellt vallar men också höstoljeväxter och höstsäd börjar bli aktuell efterhand.

Avsaknaden av större regn under de senaste veckorna har gjort att åkrarna, speciellt på öppnare platser, börjar torka upp och bli farbara. Det finns dock inte ännu någon orsak till överdriven brådska!

På Sällskapets område verkar överlag flertalet rågbroddar att ha klarat vintern rätt bra medan sent sådda höstveten, – t.o.m. en bit in i oktober, klarat vintern sämre i.o.m. att etableringen ibland blev bristfällig.

Rödfärgningen, av speciellt rågbroddar, är rätt vanlig under kalla vårar och är oftast övergående. Höstvetebroddar får t.o.m. frysa ned och missfärgas ganska svårt under våren utan värre effekter på skörden eftersom höstvetet bestockar sig på våren.

Förekomsten av snömögel har i allmänhet varit rätt liten tack vare ett tunt snötäcke.

Höstvetesbroddarmed en planttäthet på >= 200 pl/m2 och som är jämnt utglesade kan oftast lämnas kvar eftersom höstvetet, som sagt, bestockar sig på våren medan glesa rågbroddar med svag bestockning förblir glesa.

Med en tidig övergödsling driver man på växtligheten att snabbt starta tillväxten. Väderleksprognoserna utlovar kallare väder med nederbörd. En höstsädsbrodd som i sådana förhållanden redan startat sin tillväxt är mera utsatt för riskerna för köldskador speciellt om kölden kombineras med kylande nordlig vind!

Om det direkt efter gödslingen kommer riklig nederbörd kan man också förlora en del av kvävets gödslingseffekt eftersom det i dylika förhållanden till en del urlakas! Däremot är måttligare regn mycket välkomna efter övergödslingen, – kolla väderprognoserna!

I det nu rådande svala vädret har inte vårgroende ogräs ännu grott varför ogräsbekämpningen bör utföras först när dessa ogräs grott! Då kan en kombination med stråförkortning i allmänhet göras!

 

Denna sida är uppdaterad den 13.4.2016 av Jan Grönholm, NSL