Överlag avviker detta år märkbart från fjolåret eftersom de flesta skadedjur lyser med sin frånvaro.

Inget år är det andra likt, – detta gäller definitivt i år vad beträffar förekomsten skadedjur.

Då vi i fjol plågades av loppor, löss, baggar och kålmal så har läget i år i allmänhet varit lugnt!

Slappna dock inte av helt ännu eftersom det gäller att följa med förekomsten av rapsbaggar till begynnande blomning. Bekämpningströskeln är då 2-3 st/planta så en del får det nog finnas!

 

Höstvetena har gått/går i ax så för deras del torde inte eventuella vetemyggor hinna göra skada. Följ dock med antalet vetemyggor vid vårvetenas axgång eftersom det i år torde ha regnat tillräckligt för att vetemyggorna skall vakna.

 

Kontrollen av vetemyggor skall ske under varma, lugna kvällar, om nu sådana uppstår i år?? Om ett flertal vetemyggor flyger upp vid nedböjning av vetebeståndet bör de bekämpas med pyretrioder när skadegörarna är på plats.

 

 

Denna sida är uppdaterad den 29.6.2017 av Jan Grönholm, NSL