Övervakningarna av åkerstöd börjar efter hand!

I.o.m att stödansökan avslutats kör NTM-centralerna igång med övervakningarna av åkerstöd. På en gård som kontrolleras vid åkerövervakning har man under tidigare år kontrollerat bl.a. följande dokument men Coronaviruset kan ännu leda till ändringar i förfarandet:

  • Odlingsplanen
  • De påbörjade skiftesvisa anteckningarna
  • Kvittona över gödselmedel som rör övervakningsåret samt utredning av andra gödselmedel som använts eller överlåtits under övervakningsåret
  • Eventuella arrendeavtal
  • Protokollet över godkänd test av växtskyddssprutan
  • Intyget över avlagd examen om växtskyddsmedel

En på förhand intagen positiv inställning till övervakningen underlättar proceduren och gör allting lättare, – de gör ju bara sitt jobb!

 

Denna sida är uppdaterad den 15.6.2020 av Jan Grönholm, NSL