Övervakningarna av åkerstöd börjar under midsommarveckan!

I.o.m att stödansökan avslutats kör NTM-centralerna igång med övervakningarna av åkerstöd. På en gård som kontrolleras vid åkerövervakning kontrolleras bl.a. följande dokument:

  • Odlingsplanen
  • De påbörjade skiftesvisa anteckningarna
  • Kvittona över gödselmedel som rör övervakningsåret samt utredning av andra gödselmedel som använts eller överlåtits under övervakningsåret
  • Arrendeavtalen
  • Protokollet över godkänd test av växtskyddssprutan
  • Intyget över avlagd examen om växtskyddsmedel

En på förhand intagen positiv inställning till övervakningen underlättar proceduren och gör allting lättare, – de gör ju bara sitt jobb!

 

Denna sida är uppdaterad den 15.6.2018 av Jan Grönholm, NSL