På en del håll har man sått råg redan tidigt i år, – kom ihåg riskerna för angrepp av fritflugor. OBS! Lokalt är fritflugorna redan igång!

På en del håll har man i år sått rågen tidigt för att säkerställa en utmärkt bestockning och för att kunna minska mängden utsäde, speciellt av dyr hybridråg, en del.

Det nu rådande nästan sommarvädret med temperaturer över 20 grader lägger fart på naturen. Detta gör dels att rågen kommer upp snabbt men tyvärr också dels det att risken för att förekomsten av fritflugor kan bli farligt stor.

Om man nu har rågbrodd som kommer upp så bör man sätta ut limfällor för att kunna följa med förekomsten av fritflugor, – gränsen är fem stycken flugor per fälla per dygn ända fram till att brodden har tre blad eller flera. Bekämpning sker med pyretroider med tillräckligt hög dos. Limfällorna placeras ut i höjd med beståndet.

Lokalt har man redan nu på Sällskapets område konstaterat förekomst av fritflugor som klart överskrider gränsen för bekämpning!

 

Denna sida är uppdaterad den 26.8. 2020 av Jan Grönholm, NSL