På områden som fick rikligare regn för en vecka sedan är det nu mycket viktigt att följa med utvecklingen av svampsjukdomarnas angrepp i spannmålen.

Lokalt kom det t.o.m. > 25 mm regn för en vecka sedan vilket gjort att spannmålsbestånden längre har hållits fuktiga. I kombination med hög dagstemperatur gynnas flertalet svampsjukdomar.

Ofta krävs det att spannmålsbeståndet först blir tillräckligt tätt och sluter sig för att svampsjukdomarna skall börja klättra uppåt. Störst är hotet nu i tidigare sådda kornfält där flaggbladet efter hand växer ut. Om utsädet inte betats eller betats ofullständigt så att primärangrepp av kornets bladfläcksjuka förekommit på det första bladet är risken mycket stor att ett hotande angrepp kan börja breda ut sig explosionsartat speciellt om hoten om åskregn slår in.

Också i fjol hade vi först ett ganska lugnt läge beträffande kornets bladfläcksjuka men efter lämpliga regn när bestånden slutit sig steg angreppen uppåt explosionsartat på några dagar speciellt i fält där primärangrepp funnits i rikligare mån. FÖLJ MED LÄGET i kornfälten dagligen!

Vetena har hittills hållits rätt så friska förutom där förfrukten varit vete och vetet nu direktsåtts eller såtts i lättbearbetat.

 

Denna sida är uppdaterad den 15.6.2020 av Jan Grönholm, NSL