På Sällskapets område föll det under den gångna helgen ett mellan knappt 5 – 15 mm stort, sakta och lugnt, regn med mestadels positiva följder.

Under den gångna helgen föll det ett stilla regn som påverkade jordbrukarna på Sällskapets område på olika sätt eftersom vårbruket framskridit rätt varierande. På en del håll var regnet ett efterlängtat ”groningsregn” medan det på andra håll förorsakade ett avbrott i vårbrukandet.

I väster har sådden på många håll kommit igång ordentligt och på en del gårdar börjar såddarbetet redan vara på god väg, – på vissa gårdar snart avslutat.

På planare leror i väster och rätt allmänt i öster drar vårbruket igång på allvar först under denna vecka eftersom de rikliga regnen under vintern länge hållit åkrarna våta. Där det under ”vintern” stått vatten, kanske under flera veckors/månaders tid, är åkrarna ordentligt tillslammade och dylika platser bör ges tid att torka upp tillräckligt före vårbearbetning/sådd. Kanske det vore bra med en period av vallodling på sådana platser kombinerat med kompletterande täckdikning!

Till all tur verkar bruket över lag ändå inte vara så dåligt som man kunde befara utan trots alla regn så verkar det reda sig rätt så hyffsat förutom i svagen.

Också höstsädsbroddarna har dragit nytta av vårens regn vilket bl.a. syns som hyffsad-god N-upptagning och bra utvecklande av sidoskott. Under den senaste veckan har det också äntligen börjat växande ut nya vita rötter hos tidigare i vinden betänkligt ”flaggande” plantor, -hoppet att också dylika svagare plantor kan klara sig har växt betydligt.

I vallarna börjar maskrosornas knoppar att svälla till och på varmare platser gå mot blomning så eventuell bekämpning bör påbörjas.

 

Denna sida är uppdaterad den 5.5.2020 av Jan Grönholm, NSL