Påminnelse om serviceavbrott, nötkreatursregistret 21.4.-27.4.

Ibruktagandet av det nya nötkreatursregistret föregås av ett serviceavbrott som börjar den 21 april klockan 8.00 och upphör i och med att det nya registret tas i bruk den 27 april. Det gäller att göra alla eventuella anmälningar och öronmärkesbeställningar innan avbrottet börjar. Om tidsfristen för lämnandet av en anmälan infaller under serviceavbrottet, kan anmälan under den tiden lämnas på en blankett via e-post eller brevpost.
Det kan vara bra med en sparad lista över djuren före avbrottet.

Från 21.4.-27.4. kan man i nötkreatursregistret inte göra t.ex. födelseanmälningar, utmönstringar, registrera förflyttningar eller köp av djur och beställa nya öronmärken etc. Även om man inte kan göra anmälningar kan man kontrollera uppgifter i registret till 25.4. kl. 8:00.

Från 21.4. kl. 8:00 – 25.4. kl. 8:00 kan man dock t.ex. föra in provmjölkningar, göra anmälningar om semineringar, dräktighetsundersökningar och sinläggningar.

Från 25.4.-27.4.
Alla Mtech’s Min Gårds-nötmoduler och KoKompassen är ur bruk från 25.4. kl. 8:00 och är igen i drift 27.4. Övriga moduler inom Min Gård som t.ex. MMwisu och Bisnes+ är i bruk som vanligt.

Nötkreatursregistrets kundservicetelefon eller e-tjänster, Anelma är inte heller tillgängliga under serviceavbrottet.

OBS. Mtech har serviceavbrott lördagen 23.4. kl 10.30-17.00, avbrottet gäller följande tjänster: MinGård, ProAgria Verkkopalvelut, Näytelinkki och Taloustietopankki.
(Detta hör inte till programöverföringen av nötkreatursregistret men är ”en störning till” denna vecka)

TJÄNSTERNA KOMMER TILLBAKA 27.4.
Den 27 april 2022 återaktiveras alla tjänster när Livsmedelssäkerhetsverket meddelar att ett nytt nötkreatursregister är i bruk.

Kontaktuppgifterna för nötkreatursregistrets kundservice ändras
Då avbrottet börjar överförs nötkreatursregistrets kundservice till Livsmedelsverket. Öppethållningstiderna (8:15-16:00) förblir oförändrade, men kontaktuppgifterna ändras. Telefonnummer: 0295 205 300 (telefontjänsten öppnas 27.04.2022)
E-postadress: nautarekisteri@ruokavirasto.fi  
Postadress: Nötkreatursregistret/Livsmedelsverket, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors

Vid frågor ta gärna kontakt med vår husdjursrådgivare Bodil Lindqvist: 0400-550 553 eller bodil.lindqvist@nsl.fi

Länkar till mer info: