Positiva nyheter på bekämpningsmedelsfronten!

Efter mycket roende och hopande har EU äntligen kunnat göra ett beslut i frågan om användningen av Glyfosat. Den 27.11. beslöt man att godkänna användningen av Glyfosat i ytterligare fem års tid.

 

På hemmafronten har Tukes igen gett ett nytt undantagstillstånd för användningen av Elado FS 480 och Cruiser OSR som betningsmedel för oljeväxtutsäde eftersom inga fullgoda ersättare för Neonikotinoider har fåtts ut på marknaden.

Detta gör att tröskeln för att odla oljeväxter i nästa år sjunker. På fält med kvickrot som man inte kom åt att bekämpa denna höst utgör oljeväxterna ett utmärkt alternativ år 2018. Kom dock ihåg att hålla 4-5 års mellanrum i växtföljden vad beträffar oljeväxtodling för att minska riskerna för svårare bommullsmögelangrepp! Under år 2017 förekom lokalt också rätt svåra angrepp av klumprot,- tyvärr kan den sjukdomen överleva i marken t.o.m. i tio års tid!

 

Denna sida är uppdaterad den 4.12.2017 av Jan Grönholm, NSL