Praktikplats eller sommarjobb 2022

NSL Försök bedriver en omfattande försöksverksamhet på Västankvarn gård i Ingå. Det är fråga om fältförsök i samarbete med olika företag och organisationer inom branschen samt försök som stöder rådgivningsarbetet. Försöken utförs på Västankvarn försöksgård i Ingå och på Stor Sarvlaks gård i Lovisa.


Vi erbjuder en mångsidig praktikplats under tiden april-oktober 2022 för 3-4 lantbruksstuderande som är intresserade av växtodling. Dessutom erbjuder vi praktikplats för studerande som är intresserade av försöksverksamhet inom växtskydd. Erfarenhet av traktorkörning och bruk av lantbruksmaskiner ses som merit. Även magisterskedets specialpraktik kan utföras hos oss! Om praktikplatserna inte fylls har vi möjlighet att istället erbjuda dem som sommarjobb till lantbruksintresserade.


Tilläggsinformation ges av samt ansökan kan sändas till Patrik Erlund, Nylands Svenska Lantbrukssällskap, 0400860630, patrik.erlund@nsl.fi eller Sonja Träskman, sonja.traskman@nsl.fi, 0407406417


Ansökningstiden går ut 31.1.2021.