Preciseringar har nu skett i de begränsningar som är på kommande i miljöersättningarna för nästa år!

I går sammanträdde uppföljningskommittén för landsbygdsprogrammet och beslöt om följande begränsningar, – en del förändringar har skett sedan senast!

Eftersom intresset för fånggrödor överskred målsättningen med hela 3 366 % kvarhåller man nu begränsningen av gårdens stödberättigade areal för fånggrödor till maximalt 25 % av den stöddugliga arealen! Antagligen måste fånggrödorna dessutom vara sådda senast den sista såningsdagen, vanligen den sista juni.

För skyddszonernas del planerar man nu däremot att radikalt begränsa arealen till exakt 0 % av den stöddugliga arealen. Man anser att målet är nått, det finns tillräckligt med skyddszoner (och pengarna är knappa), – kom ihåg detta om någon senare anklagar bönderna för att de är ovilliga till göra miljöförbättrande åtgärder! I år gjorda skyddszoner torde man dock få hålla kvar och förbindelsetiden verkar fortsättningsvis vara fem år.

Men det verkar ju inte att räcka med dessa begränsningar! Man planerar att införa begränsningar också på växttäckessidan så att bara spannmål och vall skulle kunna räknas med. Då skulle det inte mera vara möjligt att räkna med t.ex. naturvårdsåkrar, skyddszoner eller mångfaldsåkrar s.s. fång- eller saneringsgrödor!

Ett alternativ till ovannämnda begränsningar skulle vara att begränsa det betalda växttäcket till max 60 %. Här är detaljerna ännu öppna.

Andra begränsningar är att som planerat begränsa saneringsgrödorna till max 25 % av den stöddugliga arealen och att dessa grödor skulle få finnas på samma åker högst två år i följd.

Placering av flytgödsel och återvinning av näringsämnen och organiska ämnen begränsas nu mindre än först planerat, nu nämligen till max 60 % av gårdens stöddugliga areal.

Vi har ju dock lärt oss, senast under detta år, att inget är säkert att det håller, – inte ens det som sägs på våren! Följ därför med hur reglerna för åtgärderna ännu finslipas!

 

V.g. Se också inlägget från den 16.11. 2015!

Denna sida är uppdaterad den 18.11.2015 av Jan Grönholm, NSL