Principerna för IPM-odling

Kom ihåg att i odlingsanteckningarna alltid anteckna orsakerna till kemisk bekämpning s.s. antal skadedjur och avsaknaden av naturliga fiender, förekomsten av t.ex. de tre viktigaste ogräsen samt förekomsten av hotande svampsjukdomar eftersom det krävs enligt principerna för IPM-odling! Anteckna också sprutdatum, det exakta namnet på använt medel samt bruksmängd.

Denna sida är uppdaterad den 24.5.2018 av Jan Grönholm, NSL