Priserna på våra produkter är nu på en hyfsad nivå men följ med läget och var beredd att agera snabbt! Representativa analyser är viktiga för att finna rätt avsaluadress och därmed få möjligast högt pris för varan!

Priserna på spannmål har nu en tid hållits på en hyfsad nivå men det gäller att vara aktiv och följa med läget, – åt vilket håll går produktpriserna.

Det är för den egna nattsömnens skull viktigt att tänka som så att när priserna nått en så hög nivå att ”nu vill man sälja” så skall man inte mera gräva ned sig för att priserna kanske ännu ytterligare stiger med några-något tiotal €/t utan vara nöjd med resultatet!

Man skall komma ihåg att prisnivån också kan vända brant nedåt.

Analyser av spannmålsprover görs fortgående i Västankvarn Försöksgårds laboratorium!

Inlämningslåda finns vid ytterdörren. Provet bör vara ca ett kg stort och vara taget på ett representativt sätt. Kom ihåg att skriva ditt namn, din adress, dina kontaktuppgifter till e-post och/eller gsm-nummer, gröda och sort samt vilka analyser du önskar.

Labbet levererar analyssvaren som e-post eller som textmeddelande.

 

Denna sida är uppdaterad den 21.12.2018 av Jan Grönholm, NSL