Problem med skorpbildning i rågfält efter förra veckoslutets regn på 15 – > 50 mm!

Under det förra veckoslutet föll det lokalt hårda regnskurar på t.o.m. > 50 mm. Det här har förorsakat hård, svår-/ogenomtränglig skorpa speciellt på lerjordar. Under skorpan kan man hitta förvridna rågplantor som inte orkar tränga igenom skorpan. Gå ut och kolla dina före regnet sådda rågland NU!!

 

Om det är fråga om populationsråg som såtts med tillräcklig mängd utsäde på 3-5 cm:s djup skall man inte tveka att harva för att bryta en hotande skorpa. Ställ in harven någon cm grundare än sådjup, släpp ned en eventuell långfingrad efterharv och kör! Spannmål tål i allmänhet harvningen bra även om en del blad slits av!

 

Men om det är fråga om en hybridråg som såtts glest, – kanske under 70 kg/ha, och grunt, – på bara 2-3 cm:s djup, blir läget knepigare! Man har inte råd att mista alltför många plantor och det finns risk för det om man harvar med S-pinnharv och pinnspetsen råkar komma ända ned till eller rent av under sådjupet. Kan skorpbrytningen klaras av med en aggressiv inställning av efterharven är riskerna ännu små. Om man är tvungen att låta S-pinnarna jobba så måste man vara mycket noggrann med att harvningen blir tillräckligt grund!

 

 

Denna sida är uppdaterad den 9.9.2016 av Jan Grönholm, NSL