Projektet Greppa generationsskiftet

Står ni inför en generationsväxling på gården?

I så fall ska ni bekanta er med projektet Greppa generationsskiftet!
Projektet förverkligas i samarbete mellan SLF, SLC och NSL. Målet med projektet är att skapa innehåll som ska fungera som praktiskt och psykiskt stöd för unga och äldre jordbrukare som står inför eller planerar en generationsväxling.

Allt material som produceras via projektet samlas till SLFs hemsida:

https://www.slf.fi/projekt/greppa-generationsskiftet/

På hemsidan hittas bland annat Generationsväxlingsguiden, samt material från vårens generationsväxlingsdagar i Nyland och Österbotten.

Jordbrukets generationsväxling – välj rätt alternativ för din gård
”Vid generationsväxlingen på en gård finns det skäl att reservera tillräckligt med tid för planering. Det är en stor utmaning för de berörda parterna att känna till lagarna och reglerna som tillämpas. Den här guiden behandlar bl.a. finansieringsmöjligheter, beskattningsfrågor och viktiga saker man behöver minnas efter generationsväxlingen.”

Observera att i kapitel 2. Startstöd för unga odlare i guiden kommer troligen villkoren och stödbeloppen att ändra fr.o.m. 2023.

—————————————————

För er som hellre lyssnar än läser kan rekommenderas Greppa generationsskiftet-podden. Första avsnittet finns redan ute:

Nu finns även inbandningen från generationsväxlingsdagen i Karis på youtube och SLF s hemsida:

Det är skäl att sätta tillräckligt med tid och tanke kring planeringen av generationsväxlingen, det är många aspekter att fundera på och många känslor och människor är ofta inblandade. En öppen diskussion mellan alla parter är av yttersta vikt.
=> Våra rådgivare hjälper er genom hela processen!