Rågtröskningen har efterhand börjat inledas men bestånden är ännu ojämnt mogna på många håll. Också kornfälten mognar på sina håll ojämnt, – där fälten tidigare led av torkan grönskar det nu.

Skördearbetena har på sina håll inletts på Sällskapets område. Höstkornsfälten börjar vara tröskade och också en stor del kumminfälten. Också tröskningen av råg har inletts men på en del håll fördröjs tröskningen ännu av fältens ojämna mognad.

En del kornfält har inte mognat utan har blivit bara grönare efterhand, speciellt på områden som tidigare led mera av torkan. Det har funnits outnyttjat kväve som efter regnen har startat tillväxten av grönskott.

Som en oönskad specialitet för detta år har det, mycket lokalt, påträffats angrepp av svartrost i vårvete. Angreppen syns först som sporsamlingar under en uppsprucken blad- men oftare stjälkyta men de är till en börja med rätt gul-orangefärgade trots namnet. Efterhand blir de svarta och sporsamlingarna minskar i storlek efterhand som sporerna sprids med vinden.

Svartrost behöver Berberis-busken som mellanvärd men sporerna som sedan infekterar spannmål kan ha spritts med vindarna från t.ex. Estland.

 

 

Denna sida är uppdaterad den 5.8.2019 av Jan Grönholm, NSL