Reell risk för angrepp av rödmögel i Vipporna/axen i år!

Eftersom vädret vid tidpunkten för ax/vippgång i år var regnigt och fuktigt finns det en förhöjd risk för angrepp av rödmögel förorsakat av fusariumsvampar vilka en svampbekämpningen utförd vid blomningen bara kan bromsa!

Det under större delen av juli rådande torra och heta vädret minskade antagligen riskerna för angrepp men risken för angrepp kvarstår dock om infektionen skett i gynnsamma förhållanden och om vädret före tröskning igen är regnigt!

Rödmögel sprids via växtrester och utsäde och faktorer som ökar riskenför svårare angreppoch därmed också ökad risk för mögeltoxiner är bl.a:

användningen av osorterat och obetat utsäde

-val av sena och stråsvaga sorter

-ensidig växtföljd

-odlingsmetoder där rikligt med växtrester finns på ytan

-långsam nedtorkning av den skördade spannmålen under 14 %, – torka spannmålen snabbt!

Kom ihåg att det finns maximala gränser för förekomsten av rödmögeltoxiner både för bröd och fodersäd! Tag inga risker utan kontrollera och behandla riskpartier skilt från fullgod vara i höst!

                     

Denna sida är uppdaterad den 15.8.2014 av Jan Grönholm, NSL