Regional CAP-runda

Regional CAP-runda i Nyland, december 2022

Fullt hus på eftermiddagens CAP-info i Karis, fint att se så många bönder samlade! Mycket nytt att hålla reda på till nästa års stödansökan och redan i vinter att beakta vid odlingsplaneringen, och senare under sommarens satellitövervakning och eventuella uppföljning som kan ge tekniska utmaningar.

Det lönar sig att redan nu bekanta sig med det material som finns tillgängligt även om en del frågor ännu är öppna och specificeras under vintern. Tveka inte heller att kontakta våra rådgivare i tid för att börja diskussionen om hur ni ska tänka och planera på just er gård!

Peter Österman konstaterade i sitt öppningsanförande att förändringarna inte blir så stora som man ”befarade”, men visst räcker utmaningarna till! Stödmässigt sjunker inte den totala stödbudgeten så mycket (2022 var summan av alla stöd 1,738 miljarder och 2023 landar stödsumman av alla stöd på 1,7161 miljarder), dock har vi nu en hög inflation på nästan 10% vilket betyder att i praktiken minskar det reella stödet betydligt mer… Man kan också säga att för samma stödmängd krävs det nu också betydligt mer av odlarna!
Andra större enskilda förändringar är att Gårdsstödsrättigheterna försvinner och LFA husdjurstillägget slopas, nu ska djurgårdarna få ut den delen genom djuren på gården (hälften ungefär kompenseras via EU:s djurstöd) och genom välbefinnandestödet som höjs. Här är det dock upp till var och en djurgård att avgöra vilka av välbefinnandestödets delar man kan uppfylla.

Svenskspråkigt material från decembers stödrundor hittas här:
https://nylandsbygd.fi/material-for-jordbrukare/
Till samma sida kommer också så småningom videomaterial med stödinfo (åtminstone djurstödsinfo har spelats in igår berättade Esme från NTM-centralen).