Regnet det bara öser ned, nu i Ingå 212 mm i oktober + 92 mm i november = 304 mm på rätt kort tid!

Regnperioden tycks fortsättningsvis envist hålla i sig så att regnmängden i Ingå under oktober + november månad hittills uppgår till otroliga 304 mm! Det betyder att det på varenda kvadratmeter fallit drygt 30 cm vatten för att inte tala om alla svackor dit vatten runnit till från omkringliggande sluttningar så att regnmängden där kan vara avsevärt större!

Åkrar som man planerat att lättbearbeta ännu i höst bör nog helst lämnas orörda till våren för att inte åkerns struktur ytterligare får stryk.

Även plöjda åkrar hotas nu av mer eller mindre svår ihopslamning, – vi får bara hoppas på att vi får en ordentlig vinter med djup tjäle, annars blir det ett segt vårbruk i vår!

Tyvärr lider också många höstsädsfält av den rikliga nederbörden, bäst att för säkerhetsskull reservera tillräckligt med utsäde inför vårsådden!

 

Denna sida är uppdaterad den 20.11.2017 av Jan Grönholm, NSL