Regnet det bara öser ner..…..

Precis som i den gamla hitlåten från tidigt 70-tal så har regnet bara öst ner de senaste 15 dagarna! Mest regn, dvs. snart 110 mm inklusive snö, har det fallit i västra Nyland medan östra Nyland har klarat sig med ca 40 mm mindre, – mängderna varierar lokalt.

De stora regnmängderna har fått harvade, sådda åkrar att slamma till lika djupt som det har harvats! P.g.a. det kyliga vädret så har groningen skett mycket långsamt och som väntat har inte alla kärnor grott utan en del av kärnorna är täckta av gråvitt, dödande mögel, antagligen av Fusarium-typ.

Därtill har tyvärr en betydande del av de ännu inte uppkomna plantorna färgats gula och fått ett förvridet växtsätt! Detta är ett alarmtecken på att en skorpbrytande harvning borde göras men vädret tillåter det ju inte. På täta leror har nog svackorna och vändtegarna svårt att klara sig som det ser ut nu medan mull/morikare, sluttande åkrar hoppeligen hålls tillräckligt länge mjuka för att broddarna skall hinna upp.

V.g. Se inlägget från 1.5.2015!

Denna sida är uppdaterad den 13.5.2015 av Jan Grönholm, NSL.