Regnet det bara öste ned…

Under en dryg vecka föll det i de mest västra delarna av Sällskapets område äntligen runt 20-30 mm regn medan det i Västankvarn kom icke önskade skyfall på hela 111 mm!

I västra Nyland har grödorna i allmänhet hunnit ta sig upp genom en, under de senaste dagarna, oroväckande hårdnande skorpa medan läget i östra Nyland ännu på många håll är osäkert, – här inlägget från den 20.5.2022., – repetition är kunskapens moder:

Spannmål tål i allmänhet en skorpbrytande harvning bra även om en del uppkomna blad slits av. Om spannmålsgroddarna som är under jorden börjar färgas gula och får ett vridet växtsätt är det bråttom med skorpbrytningen eftersom plantorna då mycket snart tappar de sista krafterna!

Grödor s.s. oljeväxter, bönor och ärt tål däremot inte avslitandet av plantor varför en eventuell skorpbrytning på dylika fält bör utföras i fält som inte ännu kommit upp och göras med mildare verktyg s.s. vält.

TVEKA INTE med att bryta en uppkomsthindrande skorpa i grödor som tål det!

Ett ordentligt regn var nog efterlängtat eftersom vi annars på många håll fått ojämnt groende broddar. En annan god sak med regnen var att nu gror massor av ogräs efter att markerna blivit genomblötta.

Tyvärr var de rikligaste regnen lite väl rikliga speciellt på plana lerjordar där det i svackor bildades sjöar som delvis ännu kvarstår.

Korn är i allmänhet mest känsligt för tillslamning och syrebrist och de slutliga skadorna brukar börja synas ca en vecka efter dränkande regn så vi har tyvärr inte sett allt ännu…

Ogräsbekämpningen av de tidigast sådda spannmåls-, ärt- och oljeväxtfälten börjar nu komma i gång och det har lönat sig att vänta ut ogräsens groende.

På många håll finns det i år enorma övervintrade baldersbrån, – ta bekämpandet av dem på allvar och dosera tillräckligt för att få stop på dem! Tyvärr försvinner de inte någonstans fast man får livet av dem, – de kvarstår som mumier som kan uppta t.om. nästan en fjärdedels kvadratmeter markyta. Lär av detta!, – de borde ha dödats redan under hösten eller tidigare under våren medan de var små!

När vädret nu åtminstone under ett par dagar är varmt kommer också skadedjuren i gång igen, – följ med förekomsten av jordloppor i oljeväxterna och i spannmål som tvinväxer pga. skorpbildning samt ärtvivel i ärtland.

Vinterns uppföljning av inhemska levande övervintrande ägg av häggbladlus tydde på en liten förekomst, vid kusten bör vi dock alltid vara medvetna om risken för invasion av med vindar söderifrån kommande bladlöss, – följ med läget!

 Denna sida är uppdaterad den 6.6.2022 av Jan Grönholm, NSL