Resultaten av uppföljningen av förekomsten av övervintrande, levande ägg av häggbladlus har kommit ut i dag.

Under senhösten har det runt om i Finland samlats in kvistar från häggar för att kunna avläsa förekomsten av övervintrande, levande ägg av häggbladlus, – så också på Sällskapets område.

Förekomsten av inhemska löss verkar vara rätt låg på Sällskapets område förutom i Sibbo. Gränsen för möjlig risk för angrepp uppgår till 15 st levande, övervintrande ägg per hundra knoppar men på ”våra” kvistar hittades 7 – 11 st förutom i Sibbo där förekomsten uppgick till 21 st.

Så nära kusten som vi lever och bor bör man alltid komma ihåg risken för med sydliga-sydvästliga vindar inflygande immigranter, man bör ha i lager medel för åtminstone en bekämpningsomgång av bladlöss.

Notera att användningen av Dimetoatpreparat har begränsats av EU. I Finland blev både lagring och användning av de senast godkända Dimetoatpreparaten Danadim Progress och Perfektion Top förbjuden efter den 30.6.2020!

Det här kommer att i betydande grad försämra-omöjliggöra bekämpning av bladlöss som i torra och heta förhållanden sökt sig ned mot roten under marknivå eftersom de återstående kontaktverkande medlen svårligen fås ned dit. Därför är det viktigt att vara mera observant så att man hinner följa med när de första bevingade bladlushonorna börjar flyga in och föda ungar så att ungarna inte hinner krypa ned under marknivå!

Denna sida är uppdaterad den 19.1.2021 av Jan Grönholm, NSL