Resultaten av uppföljningen av förekomsten av övervintrande, levande ägg av häggbladlus har kommit ut.

Under senhösten har det runt om i Finland samlats in kvistar från häggar för att kunna avläsa förekomsten av övervintrande, levande ägg av häggbladlus, – så också på Sällskapets område.

Förekomsten av inhemska löss verkar vara minimal på hela Sällskapets område Gränsen för möjlig risk för angrepp uppgår till 15 st levande, övervintrande ägg per hundra knoppar men på ”våra” kvistar hittades under 0 – 1 st så riskerna verkar små.

Så nära kusten som vi lever och bor bör man alltid komma ihåg risken för med sydliga-sydvästliga vindar inflygande immigranter, man bör ha i lager medel för åtminstone en bekämpningsomgång av bladlöss.

Notera att användningen av Dimetoatpreparat har begränsats av EU. I Finland blir både lagring och användning av de senast godkända Dimetoatpreparaten Danadim Progress och Perfektion Top förbjuden efter den 30.6.2020!

 

Denna sida är uppdaterad den 20.1.2020 av Jan Grönholm, NSL