Rikliga regn i oktober

Speciellt under oktober månads veckor 41-42, dvs. de två föregående veckorna, föll det rikligt med regn, – på många håll över 70 mm. Totalt har det under oktober månad fallit t.om. över 100 mm på vissa delar av NSL:s område och tyvärr syns detta nu som gulnande höstsädsbroddar speciellt på planare lerjordar. Normalvärdet för nederbörd i oktober i Helsingfors för perioden 1991-2020 är 73 mm.

Lerjordarna har tyvärr slammat till en hel del och på många håll har vatten blivit att stå kvar i svackorna.

Notera också att det på många fält med kornförfrukt finns sjuka och gulnande kornblad som ger fältet ett gult intryck på håll, – kolla vilka blad som gulnat!

Vi får verkligen hoppas på att vädret slår om så att vi först får en period med torrt väder som sedan följs av en vinter med ordentlig tjäle så att strukturen får en chans att repa sig.

Här kan följa med nerderbörden på våra mätstationer i Ingå och Lovisa!

Denna sida är uppdaterad den 28.10.2021 av Jan Grönholm, NSL