Risk för lokala angrepp av inhemsk häggbladlus speciellt i västra Nyland.

Resultaten från de på Sällskapets område av oss insamlade häggkvistarna har kommit och de tyder på att riskerna för angrepp av inhemska bladlöss är stor åtminstone i de mera östra delarna av västra Nyland! Gränsen för stor skaderisk går vid 40 st. levande, övervintrande ägg av häggbladlus och den gränsen har överskridits på kvistarna från Västankvarn där antalet uppgick till 55 st.

Längre västerut och i östra Nyland uppgick antalet till bara 7 st. Kom dock ihåg att så här nära kusten kan vi alltid överraskas av med vindarna hitburna häggbladlöss från syd och sydväst!

Denna sida är uppdaterad den 28.1.2016 av Jan Grönholm, NSL