Risk för ökade angrepp av rödmögel i axen i år!

Risken för angrepp av rödmögelsvampar i axen, = axfusarios, ökar denna höst eftersom vädret ofta varit regnigt och fuktigt hittills under de senaste veckorna. Huvudangreppet sker vid blomningen men om början finns så breder angreppet ut sig i nu rådande förhållanden. Angripna ax har mörkare delar eller laxrosa färg. I kärnor som angrips bildas vanligen DON-toxiner.

Rödmögel sprids via växtrester och utsäde och faktorer som ökar risken för svårare angrepp och därmed också ökad risk för mögeltoxiner är bl.a:

  användningen av osorterat och obetat utsäde

–  utebliven bekämpning vid blomning trots för rödmögel gynnsamma förhållanden

–  val av sena och stråsvaga sorter

–  ensidig växtföljd

–  odlingsmetoder där rikligt med växtrester finns på ytan

–  ställ in tröskan så att inte små och förkrympta kärnor kommer med i den skördade varan              eftersom de högsta halterna av DON-toxin vanligen finns i dessa

–  var inte för snål vid tröskningen om det finns mindre områden med liggsäd där ax ligger i buntar på varandra, – lyft bordet över!

–  om det finns större områden med liggsäd bör de tröskas skilt och behandlas som riskpartier

–  OBS! långsam nedtorkning av den skördade spannmålen ökar riskerna, – torka snabbt och effektivt ned fukthalten till under 14 %.

–  partier med rödmögelangrepp kan till en viss del förbättras med sortering.

Kom ihåg att det finns maximala gränser för förekomsten av DON-toxiner både för bröd- och fodersäd! Tag inga risker utan behandla riskpartier skilt från fullgod vara!

 

Denna sida är uppdaterad den 11.9.2020 av Jan Grönholm, NSL