Risk för resistens!

Eftersom det på många håll, också i Finland, uppstått resistens mot bekämpningsmedel är det skäl att ta riskerna för resistens på allvar! Använd inte samma preparat flera år i följd utan sträva till att variera använda preparat. Detta gäller speciellt lågdosmedel eftersom resistens mot dessa förekommer hos bl.a. våtarv, även kalla natagräs!

Märk dock att medel som INTE finns upptagna på Tukes lista över bekämpningsmedel INTE är tillåtna att användas som bekämpningsmedel i Finland!! Märk också att myndigheterna har rätt att kontrollera vilka bekämpningsmedel man använder på gården och hur de förvaras!! Om man då på gården påträffar medel som inte är godkända att användas i Finland bryter gården mot tvärvillkoren med straffpåföljder på alla stöd.

Denna sida är uppdaterad den 8.5.2015 av Jan Grönholm, NSL