Risk för skadedjur

Skadedjuren har piggnat till under de senaste dagarnas värme, – följ med förekomsten i nu spirande grödor

Växtodlingsåret 2022 präglas av olika förhållanden på Sällskapets vidsträckta område. I väster är det mesta sått och där börjar det vara rejält torrt och risken för ojämn groning är uppenbar om inte de närmaste dagarnas utlovade regn verkligen kommer! I vissa delar av Ingå – Sjundeå har man lokalt varit tvungen att bryta skorpa för att säkerställa uppkomsten medan man i de östra delarna håller på att avsluta sådden.

Kvarlämnade höstsädsfält har lidit svårt av tidigare nattfroster, hård blåst-storm och dessutom svår torka. De ser ofta rent anemiska ut nu…

Skadedjuren trivs i det nu för tillfället rådande varmare vädret och det är allt skäl att kolla in skadedjurssituationen om du har oljeväxt-, ärt- eller bondbönefält som nu kommer upp! Gå ut och kolla minst en gång per dag under varma-heta dagar om fälten befinner sig i känsligt utvecklingsskede!

Oljeväxter:

  • Här härjar jordlopporna och bekämpningströskeln uppgår till max en loppa/planta eller max fem gnag per planta. En nyare svensk bekämpningströskel går vid max 10 %:s skada av bladytan.
  • Oljeväxterna är känsligast när plantorna kommer upp men också om de tvinväxer i hård/tillslammad markyta eller pga. torka.
  • OBS! Riskerna för skador ökar klart också om groningen och uppkomsten varit långsam eftersom fröets betningsmedels skydd då hinner minska eller upphöra. I det tidigare rådande svala vädret har uppkomsten i år varit långsam.
  • Riskerna för allvarliga skador minskar efterhand när plantorna klarat av att bilda riktiga örtbladspar.

Ärter och bondbönor:

  • Här förekommer ärtviveln som liknar en liten brungrå snytbagge, 4-5 mm lång med ett klart utvecklat, utstickande huvuddel=snyte. Skyddsfärgen är mycket god och de är rätt svåra att hitta om de sitter på bar lerjord.
  • Vanligen äter den bara små, halvmåneformade tuggor från bladkanten men de kan vid massförekomst äta upp bladen helt.

Skadedjuren bekämpas med kontaktverkande medel s.s. nu godkända Pyretroider när bekämpningströskeln överskrids eller hotande skada börjar uppstå.

Skador av jordloppor på spannmålsblad syns som ”fönsterstrimmor” där den gröna delen av bladet gnagts bort men en genomskinlig hinna kvarstår. Efter en tid vissnar ofta de skadade bladdelarna och blir bruna vilket inte skall förväxlas med angrepp av svampsjukdomar.

Bekämpningströskeln går vid upp mot 50 % förstörd bladyta på korn och havre och max 30 % på vete. Oftast hinner spannmålen växa till sig och därmed kompensera skadan så att kemisk bekämpning sällan behöver tillgripas.

Denna sida är uppdaterad den 25.5.2022 av Jan Grönholm, NSL