Risk för skorpbildning efter rikliga regn

Sedan torsdagen den 8 .5. tills tisdagen den 13.5. har det på Sällskapets område fallit mellan drygt 20 mm till ca 50 mm regn. Detta medför att det på många håll kan bildas en skorpa som  i värsta fall blir lika tjock som bearbetningsdjupet vilket förhindrar (jämn) uppkomst. Riskerna är störst på ler- och mjäljordar med lägre mullhalt, på tillpackade vändtegar, i svackor och på skiften som såddes just före regnen med milt våld.

Spannmål tål i allmänhet en skorpbrytande harvning bra även om en del blad slits av. Om spannmålsgroddarna som är under jorden börjar färgas gula och får ett vridet växtsätt är det bråttom med skorpbrytningen! Vänta tills marken torkat lämpligt, ställ in ett harvningsdjup på 2-3 cm (enligt sådjup), knip fast i ratten, se framåt och kör!!

Grödor s.s. oljeväxter och ärt tål däremot inte avslitandet av plantor varför en eventuell skorpbrytning på dylika fält bör prövas att utföras tillräckligt tidigt med mildare verktyg s.s. vält.

Grödor på de värst ihopslammade fälten kan kräva omsådd. Tänk också på att ett fält som är ihopslammat ända upp till ytan senare torkar ut mycket snabbare och djupare än ett fält vars yta täcks av lösharvad jord. Den lösharvade jorden bryter den skadliga kapillära stigningen av den för växterna livsviktiga fukten!!

Denna sida är uppdaterad den 14.5.2014 av Jan Grönholm, NSL