Risken för flyghavreplantor i höstsäd är i år påfallande stor eftersom också vårsädsspillsäd klarat den milda vintern!

Man anser att det hittills inte funnits övervintrande typer av flyghavre i Finland. Eftersom vintern på Sällskapets område var exceptionellt varm, utan tjäle, finns det tyvärr i år en risk för att också flyghavreplantor kan ha klarat vintern!

 

I så fall kommer plantorna att vara tidigt utvecklade och risken för drösning infaller tidigt!  Börja därför granskandet redan nu åtminstone på klara högriskfält!

 

Denna sida är uppdaterad den 16.6.2015 av Jan Grönholm, NSL