Risken för hotande angrepp av bommullsmögel kan bli överhängande i år!

Eftersom det under den senaste tiden på största delen av Sällskapets område fallit rätt rikligt med regn finns det i år en uppenbar risk för hotande angrepp av bommullsmögel!

Svampen sprids främst från smitta i marken där svampens vilokroppar, sklerotierna, kan bibehålla sin groningsförmåga rätt länge! Riskerna är störst i fält med tät odling av oljeväxter men det är skäl att notera att också andra mottagliga växter s.s. ärt, böna och bl.a. korsblomstriga ogräs ökar riskerna.

Hur svåra har angreppen varit under tidigare år? – svårare tidigare angrepp höjer risken!

För att sklerotierna skall gro och bilda små, knappt centimeterstora, beigebruna sporspridande ”svampar” krävs tillräcklig fuktighet och 30 mm regn de två senaste veckorna före blomningnen ger maximal risk för fuktfaktorn.

Hur tätt är beståndet? Täta bestånd hålls fuktiga vilket ökar riskerna markant!

Vad säger väderprognosen? Utlovade, fortsatta regn ökar riskerna klart eftersom de fallande, gula blomdelarna då lätt fastnar i stjälkgrenarna där de senare utgör en utmärkt grogrund!

Bekämpningen skall utföras med mot bomullsmögel effektiva preparat i full blomning helst innan blomdelar börjar falla ned.

Denna sida är uppdaterad den 19.6.2014 av Jan Grönholm, NSL