Risken för lokala angrepp av inhemsk häggbladlus på Sällskapets område har utretts.

Resultaten från de på Sällskapets område av oss insamlade häggkvistarna har nu kommit och resultatet visar att det inte finns risk för angrepp av inhemska bladlöss i sommar.

Antalet övervintrande levande ägg av häggbladlus har sällan varit på en så låg nivå och detta gäller faktiskt hela det område från vilket häggkvistar samlas in!

På Sällskapets område är det ändå alltid viktigt att gardera sig så att man har medel färdigt hemma för en bekämpningsgång eftersom utländska flygande honr lärr kan invadera kustområdet liksom det hände ifjol!

 

Denna sida är uppdaterad den 18.1.2017 av Jan Grönholm, NSL