Riskerna för lokala angrepp av inhemsk häggbladlus på Sällskapets område under växtperioden 2019 ser igen lovande små ut.

Resultaten av räkningen av övervintrande, levande ägg av häggbladlöss på de på Sällskapets område av oss insamlade häggkvistarna tyder på att riskerna för angrepp av inhemska bladlöss är små.

Gränsen för möjlig risk för angrepp uppgår till 15 st levande, övervintrande ägg per hundra knoppar men på ”våra” kvistar hittades under 10 st så riskerna verkar små.

Kom dock ihåg att nära kusten kan man drabbas av angrepp av bl.a. från Estland hitflygande löss så man bör som baslager hålla sig med medel för en bekämpningsomgång för säkerhets skull.

 

Denna sida är uppdaterad den 24.1.2019 av Jan Grönholm, NSL