Rostangrepp kan nu påträffas i vårvetena, – brunrost som mörkbruna sporsamlingar slumpvis utspridda på bladen och gulrost som gul/orange sporsamlingar i prydliga rader längs bladnerverna.

I förra veckan hittades de första angreppen av gulrost i Amaretto vårvete medan angrepp av brunrost funnits i vetena redan en tid.

Gulrost är en mycket aggressiv svampsjukdom som sprids till hela växten på en gång eftersom den sprids med vindarna. Dessutom är angreppet mera spritt i växten än vad man kan se i nuläget vilket gör att angreppet ännu kommer att öka efter en eventuell bekämpning.

Bekämpningstiden mot svampsjukdomar är i de flesta vårvetena ohjälpligen förbi men i senare sådda fält kan ännu bekämpning vara aktuell. Bakre gräns för bekämpning är vid blomningen och karenstiden på 35 dygn får inte underskridas.

 

Denna sida är uppdaterad den 15.7. 2019 av Jan Grönholm, NSL