Sådden av höstgrödor

Sådden av höstoljeväxter börjar brådska och bör ske senast mot mitten av augusti så raska på!! Kom ihåg att den maximala N-givan för höstoljeväxternas del uppgår till max 50 kg N/ha på hösten!

Man brukar säga att den ”rätta” tiden för sådd av höstsäd infaller för rågens del den sista veckan i augusti och för höstvetets del den första veckan i september men på senare tider har höstarna i allmänhet hållits rätt varma vilket oftast innebär en trygg förskjutning av sådden av dessa med ca en vecka!

Under de senaste årens varma höstar har det rentav lönat sig att inte så rågen för tidigt utan omkring den första veckan i september och höstvetet efter första veckan i september.

Kom ihåg de skador som fritflugorna i fjol förorsakade speciellt på ”för tidigt” sådda rågfält. Om sådden däremot blir klart försenad och/eller om sådden sker som direktsådd, eller konventionell sådd i rikligare växtrester är det skäl att höja utsädesmängderna med minst 10 %!

 

Denna sida är uppdaterad den 10.8.2016 av Jan Grönholm, NSL