Sådden av höstsäd närmar sig efterhand

Tidpunkten för sådd av höstsäd kommer efterhand emot men ha inte för stor brådska med sådden. Vi får verkligen hoppas att det kommer rikligare regn efter att vi fått merparten tröskad för annars kommer vi att ha stora problem med höstsädens groende.

Om halmresterna år måttliga eller om de balas bort kan alternativet direktsådd vara att föredra i nu rådande torra förhållanden. Det kräver dock att jorden reder så pass mycket att såfåran rinner fast vid sådd!

Under de senaste årens varma höstar har det lönat sig att inte så rågen för tidigt utan omkring den första veckan i september och höstvetet efter första veckan i september.

Kom också ihåg de skador som fritflugorna kan förorsaka på ”för tidigt” sådda rågfält. Om sådden däremot blir klart försenad och/eller om sådden sker som direktsådd, eller konventionell sådd, i rikligare växtrester är det skäl att höja utsädesmängderna med minst 10 %!

 

Denna sida är uppdaterad den 20.8.2018 av Jan Grönholm, NSL