Sådden av höstsäd

Under de senaste årens varma höstar har det lönat sig att inte så rågen för tidigt utan omkring den första veckan i september och höstvetet efter första veckan i september.

 Kom också ihåg de katastrofala skador somfritflugorna i fjol förorsakade på ”för tidigt” sådda rågfält där som värst hela bestånd dödades!!

Om sådden blir klart försenad och/eller om sådden sker som direktsådd, eller konventionell sådd, i rikligare växtrester är det skäl att höja utsädesmängderna med minst 10 %!

Höstsädsbroddar duger som växttäcke vintern 2014/2015:

Eftersom Produktionsbidraget upphört som stödform för höstsäd år 2011 uppstår inte mera fällan med dubbelstöd för höstsäd = Produktionsbidrag+Miljöstöd för tilläggsåtgärd (vilket inte var möjligt att erhålla). Därför är det igen möjligt att räkna in höstsädsbroddarna i växttäcket vintern 2014-2015.

Notera dock att bestånd av höstoljeväxter inte duger som växttäcke.

Märk också att ärt- eller bondböneland som lämnas obearbetade eller som lättbearbetas inte heller duger som växttäcke!

Denna sida är uppdaterad den 15.8.2014 av Jan Grönholm, NSL