Satellituppföljning – begäran om utredning

Senaste veckan har det för många droppat in utredningsbegäranden gällande växttäcke vintertid och på stor del av åkarna ligger snötäcket fortfarande kvar. Utredningsbegäranden som skickats ut hittills baseras inte på satellitbilder som tagits nu i vårvinter, utan på höstens uppföljning av läget. Många uppdrag gäller t.ex. små skuggiga jordbruksskiften med vallväxter eller höstsådda fält.
Logga in i Vipu-mobilen och se vad utredningen gäller och fortsätt så här:

  • Vänta tills snötäcket försvinner (satelliten kan i bästa fall konstatera att det finns växttäcke på skiftet och utredningsbegäran försvinner)
  • Ta ett foto på skiftet/växttäcket i Vipu-mobilen (Obs! På skiften med t.ex. stubb där växttäckesersättning söks lönar det sig att ta ett foto EFTER 15.4 och före ev. bearbetning, speciellt om bearbetningen görs inom två veckor från tidsfristen då satellituppföljningen har en ca två veckors fördröjning)
  • Ifall du märker att du uppgett fel typ av växttäcke i höstanmälan, logga in Vipu och korrigera ansöka. Ända fram till den 23.5. kan man göra ändringar i växttäckesanmälan.

Ta ett foto och svara på begäran eller korrigera höstanmälan senast 23.5.2024 !

OBS! Det finns fall där ett SMS har skickats men ingen utredning hittas i Vipu-mobilen, kolla att Vipu-applikationen är uppdaterad eller avinstallera applikationen och ladda ner den igen.

Kom ihåg följande datum våren 2024!

15.3 – Bevara växttäcket på minst 33 % (villkorlighet, gäller ALLA gårdar). Om ni tänker plöja/bearbeta inom två veckor från 15.3. – ta en bild i Vipu-mobilen! OBS, bearbetning tidigast 16.3.!

15.4 – Bevara växttäcket på skiften vilka du sökt växttäckesersättnigning inom ramen för stöd för miljösystem. Om ni tänker plöja/bearbeta inom två veckor från 15.4. – ta en bild i Vipu-mobilen! OBS, bearbetning tidigast 16.4.!

1.5 – Bevara växttäcket på skiften med statusen permanent gräsmark vilka du sökt växttäckesersättning inom ramen för stöd för miljösystem (om du för redan ett av gårdens skiften med statusen permanent gräsmark sökt ersättning, skall övriga skiften med statusen permanent gräsmark bevaras till 15.4, även om du inte söker ersättning för dem!). Om ni tänker plöja/bearbeta inom två veckor från 1.5. – ta en bild i Vipu-mobilen! OBS, bearbetning tidigast 2.5.!

Mer info hittas i Livsmedelsverkets meddleande: 10 tips för vårens satellituppföljning och Vipumobilen

Kontakta våra Rådgivare vid frågor!