Satellituppföljning – begäran om utredning

Ta ett foto av skiftet med Vipumobilen senast den 31.8 om du fått begäran om utredning av satellituppföljningen.

Livsmedelsverket har under förra veckan på torsdag den 17.8 skickat meddelande om utredning av oklara skiften vid satellituppföljningen. Begäran om utredning har skickats till 14.000 gårdar och begäran gäller närmare 35.000 skiften. Odlaren har fått ett textmeddelande om att det har kommit en begäran om utredning av satellituppföljningen till mobilapplikationen – Vipumobilen. Vilka skiften begäran gäller syns i Vipumobilen.  

Se till att du alltid har den nyaste applikationsversionen av Vipumobilen i din telefon!

Begäran om utredning verkar gälla många små eller långsmala skiften, vilket beror på att satelliten inte kunnat observera dessa skiften ordentligt. Satelliten ska följa upp att jordbruksverksamhet har skett på skiftet, t.ex. att fodervallarna skördas, slås eller betas senast 31.8. och att skiften är sådda enligt den stödansökan som gjordes i våras.
Satelliten är inte helt säker, så det finns även skiften på begäran som t.ex. betats hela sommaren eller skötts med slåtter ofta. Satelliten har i vissa fall tolkat detta felaktigt, som att ingen verksamhet skett fast verkligheten är annan.

Svara på begäran om utredning med en bild av slåttern, betet, bearbetningen, växten eller skörden. Ge tilläggsuppgifter om de utförda åtgärderna i samband med bilden.

Ifall skiftet inte har skötts med slåtter eller bete tidigare under sommaren, så utför arbetet OCH TA EN BILD av skiftet med fotofunktionen för utredningsbegäran med Vipumobilen senast 31.8. samt skicka in ditt svar.

Det har visat sig att om du redan tidigare har tagit en bild i Vipumobilen under vegetationsperioden så klarar funktionen inte ännu av att bifoga den till utredningsbegäran. Detta är möjligt först i följande versionsuppdatering som sker i början av september. Lägg till en bild från Vipumobilens galleri till begäran om utredningen och skicka den senast 2.10. eller ta en ny bild senast 31.8 och skicka in ditt svar.

Korrigera din ansökan om åkerstöd ifall du har anmält en annan gröda än den som du har sått, eller om du inte har möjlighet att slå åkern inom utsatt tid.

Även en del Naturbeten/Miljöavtal har nu fått begäran om utredning. Ett naturbete som inte kommer att betas eller skötas med slåtter senast den 31.8 kan ändras till en annan växtkod som exempelvis icke odlad. Annan möjlighet är att återta stödet. I så fall ska man gå in på jordbruksskiftet och byta till växtkoden som heter ”Återtagande av stöd”.

En del skiften har ännu beteckningen ”Skiftets uppgifter under kontroll” när man går in på Vipun via webben(detta syns inte i Vipumobilen), vilket kan leda till att fler uppdrag skickas ut så småningom. Så håll koll på er Vipumobil ifall ytterligare uppdrag dyker upp under de närmaste veckorna!